Albert E. Olsen blir TESS

Albert E Olsen AS  begjærte oppbud 7. august og TESS kjøpte varelageret og alt driftstilbehør.

For henvendelser som gjelder kjøp av varer og tjenester må du sende din henvendelse/bestilling på nytt direkte til [email protected] eller ringe tlf 73 95 20 00 Dette gjelder også dersom du ønsker kontakt eller besøk av en representant fra TESS. 

Se gjerne industrinett.no

TESS

TESS-representant: 

Tlf.:

Sted

[email protected]

Ken Ingebrigtsen

905 54 885

Alta

[email protected]

Tore Monsen      

906 11 595
906 75 662

Bergen

Monica Schurmeyer

[email protected]

Ole Arvid Langnes

993 82 434

Bodø

[email protected]

Roger Hennum

915 35 874

Drammen

[email protected]

Viggo Elde

932 60 363

Harstad

[email protected]

Per Tony Thorsrud

958 58 877

Hønefoss

[email protected]

Gunnar Kirkholt

911 99 482

Kristiansund

[email protected]

Steinar Finneide

975 04 541

Mo i Rana

[email protected]

Bjørn Anton Brandth

928 98 888

Mosjøen

[email protected]

Per Åge Hansen

915 66 232

Orkanger

[email protected]

Tove Lindal

23 14 11 10

Oslo

[email protected]

Jostein Smestad

93 249 105

Steinkjer

[email protected]

Tom E. Eliassen

932 88 521

Tromsø

[email protected]

Rune Stavnes

909 73 278

Trondheim

[email protected]

Inger M. Jacobsen 

988 10 003

Logistikksenter

[email protected]

Svein Harry Lund

926 16 100

Fossegrenda