Verdigrunnlag

  • Vi holder det vi lover
  • Vi samhandler for å løse oppgavene på en god og effektiv måte
  • Vi vet hva vi driver med, utvikler og fornyer oss
  • For oss har kompetanse ekstra verdi når den deles med andre
  • Vi er offensive og alltid opptatt av å finne gode løsninger for kunden
  • Vi lykkes gjennom åpenhet, humør og trivsel