Kurs og kompetanseutvikling

 

Vi har fokus på kompetanseutvikling

Kontinuerlig fokus på kompetanseutvikling er ofte en forutsetning for å opprettholde konkurransekraft. Gjennom våre selskaper tilbyr vi derfor en rekke kurs som også kan tilpasses din bedrifts behov. Våre kurs kan kan ha fokus på både produkt og mer generelt på lover, regler og forskrifter innenfor områder som eksempelvis HMS. 

 

Nedenfor følger eksempler på kurs som regelmessig avholdes i vår regi:

 

     - Sveiseteknikk
     - Løfteredskaper
     - Personlig verneutstyr, regelverk, bruk og vedlikehold
     - Festeteknikk

 
Ta kontakt med ledelsen i et av våre regionale selskaper dersom du ønkser mer informasjon om hva vi kan tilby. Kontaktpersoner finner du under "Kontakt" på hovedmenyen.