Usikker på hvilke leverandører som skal prioriteres?

I samarbeid med alle selskapene i AEO Gruppen er det gjennomført et omfattende arbeid hvor vi sammen har kommet frem til de leverandører vi skal prioritere.
 
Ved å laste opp filen nedenfor får du en oversikt over hvilke leverandører som skal prioriteres innenfor de ulike kategoriene vi har definert. Som du vil se er hver leverandør merket med henholdsvis grønne, gule og røde. Legg merke til at en leverandør kan være grønn i en kategori og gul eller rød i en annen.
 
Leverandører som er merket røde skal ikke prioriteres. Med det menes at de ikke skal lagerføres. Det vil derfor fortsatt være anledning til å skaffe varer fra disse - men dag kun som skaff.