Her finner du oppsettet på vår nye kategoristruktur

Per i dag har ikke konsernet en felles kategoristruktur. Dette medfører mange utfordringer - det er vanskelig å navigere i vår artikkeldatabase, vi har gruppert produkter ulikt med mer. 

Klikk her for å se den nye strukturen

Den nye kategoristrukturen som vi bygger opp skal  være lik for alle selskapene i konsernet. Den nye strukturen bygges opp med tre nivåer. Disse er Kategori, produktgruppe og artikkelgruppe.

Dersom du har synspunkter på den nye strukturen som vi bygger opp kan du gjøre dette under folderen si din mening