Kontaktpersoner konsernledelse

Albert Emil Olsen

Konsernsjef

Telefon: 73 95 61 49

E-post: aeo.jr@aeogruppen.no

   
       
 

Frode Størdal

Vise konsernsjef

Telefon: 73 95 61 49

E-post: frode.stordal@aeogruppen.no

 

NN tiltrer 1. mars

Kategori og markedssjef

Telefon: XX XX XX

E-post: NN@aeogruppen.no