Informasjon til ansatte - denne siden må du lese!

1.0 Om denne testversjonen

Dette er en testversjon hvor all funksjonalitet ennå ikke er på plass. Det er derfor viktig at du leser informasjonen på denne siden nøye!

Selv om ikke all funksjonalitet er på plass gir testversjonen et godt bilde på både det ambisjonsnivå som er lagt for løsningen og hva vi totalt sett ønsker å presentere for både våre forretningsforbindelser og ansatte.

 

2.0 Nettbutikken

Spesielt på nettbutikken gjenstår det å få på plass noe funksjonalitet. Nedenfor følger informasjon om funksjonaliteten i denne delen av løsningen -  hva som er på plass og hva som kommer.

2.1 Søkemuligheter

Du kan søke eller begrense søket etter produkter på følgende måte:

  • Nøkkelord
  • Kategorier
  • Leverandør
  • Lagerstatus
  • Per selskap/avdeling
  • Sortiment
  • Salgs- og kjøpsdato

Nøkkelord. Søkemulighetene her er i dag begrenset til de varetekster vi i dag har i Movex. Over tid vil vi forbedre denne søkemuligheten ved å legge til nye søkeord. Du kan eksempelvis se forskjellene hvis du søker på henholdsvis bormaskin og drill.

Kategorier. Vi har bygget opp en ny kategoristruktur i 3 nivåer hvor du kan søke deg frem til ønskede produkter. I løpet av første halvår er målsettingen at denne strukturen også skal konverteres til Movex. Denne søkemuligheten kan også benyttes i kombinasjon med eksempelvis leverandør. Under kategorier vil du også finne de produkter som ennå ikke er kategorisert. Disse fremgår av kategorien Ikke kategorisert. Disse artiklene konverteres fortløpende over til ny kategoristruktur.

Leverandør. Hvis du velger leverandør vil ditt søk begrenses til de artikler vi har for denne leverandøren. Ønsker du å kun se hvilke artikler din avdeling har aktivisert fra en leverandør kan du også gjøre dette.

Lagerstatus. Viser lagerstatus for konsernet. Målsettingen er å forbedre denne funksjonaliteten slik at du kan begrense oversikten til et selskap eller avdeling. NB! vil du se korrekt lagerstatus må du pt. benytte Movex.

Per selskap/avdeling. Mulighet til å begrense søket til en spesifikk avdeling eller ett selskap. Som du vil se kommer også kundelagre opp i dag. Dette vil ikke være synlig for våre kunder.

Sortiment. Her kan du velge å begrense søket til de sortimentskoder som i dag ligger inne i Movex. Vi vil rydde i begrepene og etter hvert kun benytte kodene basis sortiment - utvidet sortiment - skaffe vare og utgående vare.

Salgs- og kjøpsdato. En funksjon beregnet for intern bruk. Merk at denne pt ikke fungerer på selskap eller avdelingsnivå. Hensikten med denne funksjonen er å gjøre det enklere å optimalisere lageret - både for konsernet og hver enkelt avdeling.

Når nettbutikken åpnes for våre kunder vil søkemulighetene begrenses noe. Blant annet er det ikke aktuelt å vise hva som sist er kjøpt og solgt når.

2.2 Mitt sortiment

Her vil våre kunder få muligheten til å legge opp sin egen handleliste. For kunder som kjøper et begrenset antall artikler vil dette gjøre bruken av nettbutikken enklere. Mitt sortiment kan også benyttes til andre formål. Se eksempel i punktet nedenfor. Merk at denne funksjonaliteten ikke fungerer i denne versjonen.

2.3 Eksportmuligheter

I nettbutikken finner du fire "knapper". Disse er foreløpig ment for kategorisjefene. Knappen merket katalog gjør det mulig å eksportere et definert antall artikler til PDF. Eksempelvis kan dette være aktuelt som underlag ved tilbud. For å generere en slik katalog kan du benytte funksjonaliteten som kommer i "Mitt sortiment"

2.4 Gruppering av produkter

Vi har gruppert produkter som naturlig hører sammen. Eksempel på dette er en sko modeller med ulike størrelser som nå fremstår som ett produkt. En spesifikk bor type med dimensjoner er et annet eksempel. Om kort tid vil vi fjerne de enkeltprodukter som er gruppert. Dette gjøre vil redusere datamengden betydelig og gjøre vesentlig enklere å orientere seg . Du vil da også se at vi har langt flere bilder av produktene enn det som synes tilfelle i dag (skyldes at et bilde som oftest kun er linket opp mot en variant - eksempelvis størrelse 40 av modell T5 fra HKS har bilde men ikke øvrige størrelser av samme modell)

2.5 Kundespesifikke priser

Vi har utviklet en egen modul hvor kundespesifikke rabatter vil bli lagt inn. Dette gjør at prisene kunden vil se er korrekte. Når du nå  logger deg på fremkommer ikke prisene. På sikt, og når vi har fått etablert like veiledende priser for hele konsernet, vil vi vurdere om disse skal vises dersom du ikke logger inn med kundenummer.

 

3.0 Handle på nett

Når kunden har søkt seg frem til ønsket produkt og "trykker" på dette fremkommer et nytt skjermbilde med mulighet for kjøp. Du kan prøve dette selv.

Vi går nå i gang med å teste overføringen av data fra vår nettbutikk til Movex. Mer informasjon om selve handelsløsningen følger når vi har fått testet ut denne funksjonaliteten.

3.1 Kundespesifikke handelsløsninger

Vi har tatt høyde for og gjort det mulig å tilpasse handelsløsningen til ulike kunders behov. Eksempler på dette er:

  • Eksport av artikkelinformasjon til IBX lignende løsninger (vi benytter denne funksjonaliteten i dag ovenfor Statoil).
  • Punch out løsning. Det vil si en løsning hvor kunden går direkte fra sitt ERP system til vår nettbutikk. Slik løsning vil bli laget blant annet for kunder i region Midt-Norge.
  • Begrenset tilgang. Flere kunder ønsker å begrense valgmulighetene. Både til type produkter (kategorier) eller til spesifikke produkter fra utvalgte leverandører.

3.2 Hvor vil kunden handle fra?

Vi har ikke besluttet verken hvilke produkter kunden skal kunne handle på nett eller hvor disse skal handles fra. Med tanke på bredden i vårt totale produkttilbud og hvem som til en hver tid har hva på lager må vi lage et opplegg som gjør at kunden i størst mulig grad forholder seg til utvalget lokalt. Samtidig handler dette også om å vise frem hva vi har og hva vi kan skaffe. En mulighet er derfor at kunden kan se alt og handle alt men at eksempelvis frakt tilkommer på utvalgte produkter som handles utenfor lokal avdeling eller selskap. Også her kommer vi tilbake med mer informasjon.

 

4.0 Øvrige hovedsider

Under de fleste hovedsidene finner du informasjon om siden i venstre spalte. Vi ber derfor om at du leser dette.

Under punktet "kontakt" har vi tatt mål av oss til å presentere samtlige avdelinger og ansatte. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt og - ikke minst - kvalitetssikret. Vi beklager derfor om noen pt er utelatt, feilplassert eller om det forekommer personer i oversiktene som har sluttet.  

 

5.0 Katalog

Ny maskinkatalog er for mange det aller viktigste. Dette har vi forståelse for og er det første til å innrømme at skulle ha vært på plass. Forutsetningene for ny katalog har hele tiden vært at datagrunnlaget har vært på plass. Det har så langt ikke vært tilfelle. I samarbeide med våre leverandører er vi nå i ferd med å få dette på plass.

Enn så lenge må du derfor nøye deg med det som ligger (og vil bli lagt ut) under Varekataloger samt det vi vil legge ut av kataloger fra våre leverandører under Leverandører.

Med den funksjonalitet som vår nye nettløsning åpner for er det heller ikke sikkert at det er påkrevet med produksjon av katalog. Maskinkatalogen er som kjent både svært ressurs- og kostnadskrevende. Den er også foreldet kort tid etter at den har gått i trykken. Vi bør derfor vurdere nøye de muligheter elektroniske medier gir før vi beslutter produksjon av ny katalog.