Regionledelse AEO Nord

Ole-Johan Pedersen

Adm. direktør
Telefon: 77 60 98 63
Mobiltlf: 91 13 07 53
E-post: ole-johan.pedersen@aeo.no

Svenn Georg Georgsen

Avdelingsleder
Telefon: 77 05 76 30
Mobiltlf: 41 23 05 39
E-post: svenn.georgsen@aeo.no

Diane Mikalsen

Avdelingsleder
Telefon: 78 43 23 03
Mobiltlf: 95 78 14 63
E-post: diane.mikalsen@aeo.no

Tor-Magne Høgmo

Avdelingsleder
Telefon: 77 60 98 53
Mobiltlf: 47 80 92 00
E-post: tor-magne.hogmo@aeo.no