Regionledelse AEO Midt-Norge

Frode Størdal

Konsernsjef
Telefon: 73 95 61 43
Mobiltlf: 92 60 61 48
E-post: frode.stordal@aeo.no

Trygve Olsen

Driftssjef
Telefon: 73 95 61 15
Mobiltlf: 91 13 34 66
E-post: trygve.olsen@aeo.no

Steinar Berg

Assisterende direktør
Teknisk Service / QA

Telefon: 73 95 61 72
Mobiltlf: 91 33 71 32
E-post: steinar.berg@aeo.no

Eirik Helland

Salgssjef
Telefon: 73 95 61 62
Mobiltlf: 98 19 82 64
E-post: eirik.helland@aeo.no