Konsernledelse

Frode Størdal

Konsernsjef
Telefon: 73 95 61 43
Mobiltlf: 92 60 61 48

Albert Emil Olsen

Salgs- og markedsdirektør
Telefon: 73 95 61 49
Mobiltlf: 97 04 01 18