Konsernledelse

Frode Størdal

Konsernsjef
Telefon: 73 95 61 43
Mobiltlf: 92 60 61 48

Tina B. Andreassen

Salgsdirektør
Telefon: 75 12 74 02
Mobiltlf: 91 53 65 12

Vegard Eik-Nes

Salgsdirektør
Telefon: 73 95 61 95
Mobiltlf: 90 87 42 88

Arve Gagnås

Økonomidirektør
Telefon: 73 95 61 90
Mobiltlf: 95 25 83 13

Ole-Johan Pedersen

Salgsdirektør
Telefon: 77 60 98 63
Mobiltlf: 91 13 07 53