Kontaktpersoner kategori

Lars Johnsen

Kategoridirektør
Telefon: 73 95 61 87
Mobiltlf: 91 14 01 12

Per Atle Berge

Salg-/kategoriansvarlig verktøymaskiner
Telefon: 73 95 61 51
Mobiltlf: 95 15 21 70

Vegard Eik-Nes

Kategorisjef
Telefon: 73 95 61 95
Mobiltlf: 90 87 42 88

Morten Kolberg

Kategorisjef
Telefon: 73 95 61 16
Mobiltlf: 92 22 40 01

Ole Jonny Langli

Kategorisjef
Telefon: 73 95 61 53
Mobiltlf: 91 18 97 65

Heidi Sæterhaug

Kategorisjef VPI
Telefon: 73 95 61 23
Mobiltlf: 99 44 69 94