Kontaktpersoner kategori/innkjøp

Vegard Eik-Nes

Salgsdirektør
Telefon: 73 95 61 95
Mobiltlf: 90 87 42 88

Per Atle Berge

Salg-/kategoriansvarlig verktøymaskiner
Telefon: 73 95 61 51
Mobiltlf: 95 15 21 70

Lars Johnsen

Innkjøpssjef
Telefon: 73 95 61 87
Mobiltlf: 91 14 01 12

Morten Kolberg

Kategorisjef
Verktøy og elektroverktøy 
Festemidler, forbruksmateriell og rekvisita

Telefon: 73 95 61 16
Mobiltlf: 92 22 40 01

Ole Jonny Langli

Kategorisjef
Vern, klær og sko
Sveis

Telefon: 73 95 61 53
Mobiltlf: 91 18 97 65

Ove Myhr

Markedskonsulent
Telefon: 73 95 61 22

Trygve Olsen

Kategorisjef
Telefon: 73 95 61 15
Mobiltlf: 91 13 34 66

Stig Wold

Innkjøper
Telefon: 73 95 61 42
Mobiltlf: 90 07 60 76