Kontaktpersoner Innkjøp

Lars Johnsen

Innkjøpssjef
Telefon: 73 95 61 87
Mobiltlf: 91 14 01 12

Nina Simonsen

Innkjøper
Telefon: 73 95 61 84

Stig Wold

Innkjøper
Telefon: 73 95 61 42
Mobiltlf: 90 07 60 76