Albert E. Olsen

Konsernledelse

En av konsernledelsens viktigste oppgaver er å sikre salgsenhetene  konkurransedyktige fellestjenester.

Økonomi og administrasjon

Økonomi og administrasjon ivaretar økonomifunksjonen for nær alle selskaper i konsernet.

IT

AX utgjør plattformen i vår ERP løsning. IT funksjonen ivaretas i samarbeid med eksterne tjenesteleverandører.

Kategori/innkjøp

Avdelingen har ansvar for konsernets samlede produkt- og tjenestetilbud samt det overordnede innkjøpsarbeidet.

 

 

Salg nasjonale kunder

Innkjøp er AEO´s sentrale innkjøpstjeneste og arbeider med det overordnede innkjøpsarbeidet for Albert E. Olsen.