Varekatalog

produktkatalog1.jpgI varekategolgen er målettingen at vi skal kunne gi en så komplett oversikt over våre prioriterte leverandørers produkter som mulig. I tillegg til bilder og forklarende tekster vil du også, fordi produkter som er tilgjengelige i Movex, finne informasjon om priser, varenumre, sortimentstatus med mer.

Konkret skal dette bidra til følgende:

  • Gjøre det enklere å fremskaffe nødvendig informsjon om skaffevarer
  • Gjøre det enklere å fremskaffe den produktinformasjon som våre kunden etterspør
  • Gjøre det enklere å få svar på om vi har produktet og hvor i vårt system de finnes
  • Gjøre det enklere å jobbe med ukurans - per selskap og avdeling

Varekatalogen har også andre viktige funksjoner. Eksempelvis:

  • Den danner grunnlaget maskinkatalogen
  • Den danner grunnlag for anbudsdokumentsjon