Nyheter

Noen som har oversikt over hvilke nyheter som kommer når, hvilke produkter som utgår ... og tusen andre leverandørrelaterte spørsmål?

j0439257.jpgSvaret på spørsmålene ovenfor er selvfølgelig nei. Per i dag er det praktisk talt umulig å skulle holde seg oppdatert både på nyheter og utgående varer fra våre prioriterte leverandører. Dette ønsker vi å gjøre noe med gjennom å invitere våre viktigste leverandører til et tettere samarbeid der de gis adgang til både å legge ut nyheter og informasjon om disse produktene. Dernest, og ikke minst, hvilke produkter utgår når og eventuelt hvilke produkter som erstatter disse.