Intranett

Vår egen lille verden for utveksling av informasjon og kompetanse …

Med  varekatalogen, e-handelsløsningen og ”nyhetsarkivet” på plass vil vi starte arbeidet med den siste hjørnesteinen – intranett
Med intranett menes her et effektivt system for å kunne gi informasjon (tosidig) og bygge kompetanse. Spesielt:
  • Enkel tilgang til rutiner og standard verktøy i vårt daglige arbeid j0439356.jpg
  • E-læring. Eksempelvis kurs for nyansatte, salgskurs. Kort sagt nettbaserte kurs innenfor de fagområder områder vi ønsker å utviklede
  • Diskusjonsforum på tvers av selskaper og avdelinger
  • Meldingstjenester. Til alle ansatte, til utvalgte grupper

Kort sagt det som kan bidra til å gjøre vår hverdag enklere og mer konkurransedyktig