E-handel

Parallelt med arbeidet med å bygge en komplett varekatalog vil vi utvikle en e-handelsløsning. Når ordet e-handel nevnes er det lett og kun å tenke kunde. Dette er ikke tilfelle. Målsettingen er at også selgere i AEO Gruppen skal benytte denne modulen. Eksempelvis gjennom å sette ordren i et kundebesøk.

e-learning.jpgDet vil ta noe tid å utvikle denne løsningen. Ikke minst fordi det fordrer en varekatalog uten feil og mangler. Denne løsningen vil heller ikke være på lufta før vi har fått ensartede veiledende priser (ikke bruttopriser som AEO har i dag).
Løsningen vi utvikler vil gi mange fordeler. Her er noen av målene vi har for denne modulen:
  • Det skal være enkelt for våre kunder å innhente priser. Eksempelvis som grunnlag for egne anbud. Disse kan lagres og benyttes dersom et anbud vinne
  • Våre kunder vil kunne handle elektronisk. Blant annet vil han raskt få tilgang til hvilke varer vi har hvor og når disse kan leveres
  • Våre selgere vil kunne sette bestillingen i kundebesøk. Herunder også gi kunden en ordrebekreftelse – på papir eller elektronisk
Løsningen vi utvikler vil selvfølgelig ta hensyn til at kunder er knyttet til ulike rabattmatriser, nettopriser og så videre.

 Link til BIGs e-handelsløsning  www.uppsalamaskin.se